Hondenuitlaatservice De Speurneus

Purmerend

Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice

· De Hond mag geen uitgesproken agressief gedrag vertonen tegenover: honden, mensen, fietsers en brommers, anders wordt de hond niet meegenomen.

· De eigenaar van de hond dient te zijn verzekerd middels een WA-verzekering, anders wordt de hond niet aangenomen.

· Hondenuitlaatservice De Speurneus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die de hond direct of indirect tijdens de wandelingen aan enig persoon, dier of materiaal toebrengt.

· Hondenuitlaatservice De Speurneus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat door onderlinge besmetting in groepsverband voor de duur van de wandeling.

· Hondenuitlaatservice De Speurneus behoudt zich het recht een hond per direct op te zeggen als blijkt dat de hond ongeschikt is voor het uitlaten in groepsverband en/of individuele wandeling.

· Zieke en/of kreupele honden mogen niet mee.

· Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling, tenzij de groep alleen uit teven bestaat. Zij loopt hierbij wel aan een lange lijn en gaat niet los.

· De wandelingen stoppen gedurende de loopsheid van de teef zonder kostenverrekening, tenzij er een tevengroep is of in overleg de loopse teef apart wordt uitgelaten.

· De hond dient tijdens de wandelingen te zijn voorzien van: chip/tattoo/penning.

· De hond dient tijdens de wandeling goed gevaccineerd te zijn (cocktail). Dit moet aantoonbaar zijn.

· De eigenaar machtigt hondenuitlaatservice De Speurneus de hond op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen, wanneer dit als gevolg van een gebeurtenis tussen het ophalen en thuisbrengen noodzakelijk blijkt.

· Hondenuitlaatservice De Speurneus is niet aansprakelijk voor het zoekraken van de hond. De hondenuitlaatservice De Speurneus meldt dit direct aan de eigenaar van de hond.

· De eigenaar van de hond dient één dag van tevoren aan hondenuitlaatservice De Speurneus te melden dat de hond niet mee kan, anders wordt de afspraak in rekening gebracht.

· Bij inbraak in uw huis, is hondenuitlaatservice De Speurneus niet direct aansprakelijk, mits aantoonbaar. Om bij eventueel verlies van de sleutels de kans op inbraak zoveel mogelijk te beperken, worden alle sleutels gelabeld met de naam van de hond(en).

· De betaling dient vooraf contant te geschieden of te worden gestort op bankrekeningnr.

· Wanneer de betaling binnen 14 dagen niet binnen is, worden er administratie kosten in rekening gebracht.

Aldus in tweevoud overeengekomen en getekend